หิน3/8

สินค้าและบริการ

เป็นผู้ผลิตสินค้าอาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ   ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่อระบายน้ำ  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก  และหินก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพของสินค้า บริการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ   นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดด้วยความรู้ ทั้งยังประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของผู้ร่วมทุนและทีมงานผู้บริหารที่มีมากว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพการผลิตสินค้าและการบริการ

หิน3/8 หรือเรียกว่าหินเกร็ดมีขนาดเฉลี่ย 3/8นิ้ว (ประมาณ 9 ม.ม.)โดยมากใช้ในงานผสมคอนกรีต  เป็นส่วนผสมงานแอสฟัลต์คอนกรีต งานก่อสร้างทั่วไป ลาดปูพื้นหรืองานตกแต่งสวน โรยทางเดิน  ลาน

เอนกประสงค์ ผสมปูนปูพื้น สวนหย่อมโรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุมหล่อคอนกรีต  งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม งานผิวทางราดยาง เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และงานก่อสร้างอื่นๆ

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน