หิน3/8

หิน3/8 หรือเรียกว่าหินเกร็ดมีขนาดเฉลี่ย 3/8นิ้ว (ประมาณ 9 ม.ม.)โดยมากใช้ในงานผสมคอนกรีต  เป็นส่วนผสมงานแอสฟัลต์คอนกรีต งานก่อสร้างทั่วไป ลาดปูพื้นหรืองานตกแต่งสวน โรยทางเดิน  ลาน

เอนกประสงค์ ผสมปูนปูพื้น สวนหย่อมโรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุมหล่อคอนกรีต  งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม งานผิวทางราดยาง เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และงานก่อสร้างอื่นๆ

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน