หินฝุ่น

สินค้าและบริการ

เป็นผู้ผลิตสินค้าอาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ   ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่อระบายน้ำ  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก  และหินก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพของสินค้า บริการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ   นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดด้วยความรู้ ทั้งยังประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของผู้ร่วมทุนและทีมงานผู้บริหารที่มีมากว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพการผลิตสินค้าและการบริการ

หินฝุ่น  เป็นหินที่เหมาะอัดอิฐบล็อก  อิฐทางเท้าประสาน อิฐต่างๆ ลานอเนกประสงค์  สนามกีฬา งานตกแต่งสวน ทางเท้าเป็นส่วนฉาบผิวทางราดยางสเลอรี่ซีล(Slurry Seal) ส่วนผสมงานแอสฟัลต์คอนกรีต  งานปูพื้นถนนให้เรียบเนียนและงานก่อสร้างอื่นๆ

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน