หินฝุ่น

หินฝุ่น  เป็นหินที่เหมาะอัดอิฐบล็อก  อิฐทางเท้าประสาน อิฐต่างๆ ลานอเนกประสงค์  สนามกีฬา งานตกแต่งสวน ทางเท้าเป็นส่วนฉาบผิวทางราดยางสเลอรี่ซีล(Slurry Seal) ส่วนผสมงานแอสฟัลต์คอนกรีต  งานปูพื้นถนนให้เรียบเนียนและงานก่อสร้างอื่นๆ

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน