หินคลุก

สินค้าและบริการ

เป็นผู้ผลิตสินค้าอาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ   ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่อระบายน้ำ  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก  และหินก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพของสินค้า บริการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ   นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดด้วยความรู้ ทั้งยังประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของผู้ร่วมทุนและทีมงานผู้บริหารที่มีมากว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพการผลิตสินค้าและการบริการ

หินคลุก เป็นหินที่คละขนาดหินขนาดเล็กปนกับดินที่ผ่านการคัดแยกจากหินใหญ่ที่ผ่านปากโม่ก่อนลงอุโมงค์เพื่อโม่ในขั้นตอนที่  2 โดยมากมักใช้ถมปรัปพื้นที่ใช้แทนดินลูกรัง หรือใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้นให้แน่น งานปรับพื้นถนน  พื้นอาคาร พื้นบ้านเทบริเวณที่นิ่มมีน้ำขัง หินคลุกมีคุณสมบัติไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะทำให้พื้นผิวบริเวณนั้น  แน่น แข็งแรงกว่าดินลูกรัง  สามารถใช้หินคลุกถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน