หินคลุก

หินคลุก เป็นหินที่คละขนาดหินขนาดเล็กปนกับดินที่ผ่านการคัดแยกจากหินใหญ่ที่ผ่านปากโม่ก่อนลงอุโมงค์เพื่อโม่ในขั้นตอนที่  2 โดยมากมักใช้ถมปรัปพื้นที่ใช้แทนดินลูกรัง หรือใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้นให้แน่น งานปรับพื้นถนน  พื้นอาคาร พื้นบ้านเทบริเวณที่นิ่มมีน้ำขัง หินคลุกมีคุณสมบัติไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะทำให้พื้นผิวบริเวณนั้น  แน่น แข็งแรงกว่าดินลูกรัง  สามารถใช้หินคลุกถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้

Product Description

ตัวอย่างการใช้งาน