หินก่อสร้าง

หินก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์หินก่อสร้างผาทองสุราษฎร์ ที่ทำการผลิตเป็น “ประเภทหินปูน” ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต  มาตรฐาน ASTM-C33, มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง และ มาตรฐานกรมโยธาธิการ

เรียนรู้ และพัฒนา ด้านกระบวนการผลิตหินก่อสร้างมายาวนาน จนเป็นที่รู้จัก ยอมรับและไว้วางใจอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจด้านงานก่อสร้าง

มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า

หิน 3/4 เป็นหินที่มีขนาดเฉลี่ย 3/4 นิ้ว (19 ม.ม.) บางครั้งเรียกว่าหิน 1 หรือหินเบอร์ 1 ตามความเข้าใจของลูกค้า เป็นหินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะงานผสมคอนกรีต สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทพื้น ทำถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยทั่วไป

Product Description

รายการสินค้า

กากหินใต้สายพาน

หิน 15-30 CM

หิน 20-30 CM

หิน 1″

หิน 1/2″

หิน 3/4″

หิน 3/5″

หิน 3/8″

หินคลุก

หินฝุ่น

ข้อมูลสินค้า

หินที่ทำการผลิตเป็น ประเภทหินปูน (Limestone) เป็นหินตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต ซึ่งทับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผนึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรดเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพูหรือ สีดำและภูเขาหินปูนมักมียอดหยักแหลมเป็นหน้าผาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมการทาง ทำถนน ทำทางรถไฟ เผาทำปูนซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนกินหมาก ทำแคลเซียมคาร์ไบด์ ทำวัสดุทนไฟ ทำปุ๋ย เป็นต้น

หินผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานที่กำหนด อันได้แก่ มาตรฐาน มาตรฐาน ASTM-C33,  มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง และ มาตรฐานกรมโยธาธิการ  เป็นต้น สะอาดด้วยระบบการล้างน้ำในระหว่างกระบวนการย่อย

รายละเอียดสินค้า

ขนาดหินที่ทำการผลิตและลักษณะการนำไปใช้งาน 

ขนาดหิน การนำไปใช้งาน
หินใหญ่และหินย่อยหรือหินเบอร์
40-80  cm., 40-60  cm. ใช้ทำเขื่อน  ถมทะเล  ประดับตกแต่งสวน  หรือนำเข้าโม่เพื่อทำหินย่อย
25-30  cm, 20-35  cm ใช้ทำเขื่อน  ทำรั้ว  ใส่กล่อง  ใช้ร่วมกับหินใหญ่
15-30  cm., 15-20  cm. ใช้ทำเขื่อน  กำแพงดินป้องกันดินถล่ม ใส่กล่อง  ทำรั้ว  ประดับตกแต่งสวน 
2″ ,3-5″ ใช้โรยข้างทางรถไฟ  หรือโรยบริเวณใต้หม้อแปลงไฟฟ้า
1″ ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ
3/4″ ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ ใช้กับงานก่อสร้างทั่วไปและใช้เป็นส่วนผสมของแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต(Asphaltic  Concrete)

1/2″ ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ เช่น งานทำแผ่นพื้น งานทำท่อคอนกรีต โรยตกแต่งลานบ้าน
3/8″ ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ เช่น งานทำท่อคอนกรีต งานทำแผ่นพื้นกลวง(Hollow Core) โรยตกแต่งลานบ้านและใช้เป็นส่วนผสมของแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic  Concrete)
หินฝุ่น ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ เช่น ทำคอนกรีตบล็อก ใช้ปรับสภาพดินและใช้เป็นส่วนผสมของแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)
หินคลุก ใช้ทำถนนหินคลุก  ทำไหล่ทางถนน  หรือปรับพื้นที่บริเวณลานบ้าน
หินชนิดอื่นๆ
กากหินใต้สายพาน ใช้ถมที่ทั่วไป  หรือปรับพื้นทางถนน
กากหินหน้าผา,ดินหน้าผา ใช้ถมที่ที่มีความลึกหรือความกว้างมาก

 

มอก.

ผลิตภัณฑ์หินก่อสร้าง บจก.สุราษฎร์ผาทอง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มวลผสมคอนกรีต (มอก. 566-2528)

* อีกทั้งหินของสุราษฎร์ผาทองยังผลิตได้ตามมาตรฐาน ASTM-C33, มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวงและมาตรฐานกรมโยธาธิการ

หิน 3/4

 

หิน 3/4 เป็นหินที่มีขนาดเฉลี่ย 3/4 นิ้ว (19 ม.ม.) บางครั้งเรียกว่าหิน 1 หรือหินเบอร์ 1 ตามความเข้าใจของลูกค้า เป็นหินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะงานผสมคอนกรีต สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทพื้น ทำถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยทั่วไป

หิน 3/4 เป็นสินค้าหลักของโรงโม่ผาทองสุราษฏร์ธานี ทางโรงโม่จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงปริมาณกำลังการผลิต และคุณภาพทั้งในด้านขนาดที่ได้มาตรฐานและมีสิ่งปนเปื้อนน้อยที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน