คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ  ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2560  คอนกรีตผสมเสร็จ ที่หจก.ผาทองคอนกรีตทำการผลิตเป็นชนิดผสมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์    ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสะดวกต่อการใช้งาน

มอก.213-2560  คอนกรีตผสมเสร็จ

 

Product Description

มอก.213-2560  คอนกรีตผสมเสร็จ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป งานเทถนน เทพื้น

ข้อดีของคอนกรีตผสมเสร็จ

 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • เครื่องผสมคอนกรีตสามารถผลิตคอนกรีตได้สูงสุด 50 -60 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยให้งานเทคอนกรีตดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
 • ควบคุมส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำถูกต้องสูง สามารถทำให้ได้คอนกรีตมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
 • แก้ปัญหางานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตปริมาณครั้งละมาก ๆ หรืองานที่ต้องการใช้คอนกรีตเป็นระยะเวลาห่าง ๆ กันซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อวัสดุผสมมาเก็บไว้ใช้งานเอง
 • แก้ปัญหางานก่อสร้างที่มีบริเวณงานก่อสร้างจำกัด ไม่สามารถวางหรือเก็บกองหิน ทราย ได้ หรือในงานก่อสร้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ที่เทคอนกรีตตลอดเวลา เช่น งานถนน งานคลองส่งน้ำ เป็นต้น
 • ในงานก่อสร้างที่อัตราเทคอนกรีตค่อนข้างช้าสามารถแก้ไขได้โดยการเติมน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีคุณลักษณะยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

 

รายการสินค้า

140/180 ksc.(มาตรฐาน 3/4)

180/210 ksc.(มาตรฐาน 3/4)

210/240 ksc.(มาตรฐาน 3/4)

240/280 ksc. (มาตรฐาน 3/4)

280/320 ksc.(มาตรฐาน 3/4)

300/350 ksc.(มาตรฐาน 3/4)

320/380 ksc.(มาตรฐาน3/4)

350/400 ksc.(มาตรฐาน3/4)

Lean (มาตรฐาน 3/4)

ปูนทราย(ปูน 290 กก.)

ข้อมูลสินค้า

คอนกรีตผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ   ที่หจก.ผาทองคอนกรีตทำการผลิตเป็นชนิดผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คอนกรีตในสภาพเหลวที่จ่ายไปยังที่หล่อและพร้อมใช้งานได้ทันที ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และสารผสมเพิ่มมีการออกแบบ  Mixed Design ให้มีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสะดวกต่อการใช้งานคอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร  และระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอไม่เกิดการแยกตัวของมวลรวม

คอนกรีตผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ  ช้หินที่ผลิตจาก บจก.สุราษฏร์ผาทอง  สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต  เป็นส่วนผสมของคอนกรีตใช้ทรายหยาบ เป็นทรายแม่น้ำ สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต  เป็นส่วนผสมของคอนกรีต มีค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย (Fineness  Modulus : F.M.) อยู่ในช่วง  8-3.1ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้ามีการตรวจเช็คคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมมี  QC  ที่คอยให้บริการทางเทคนิค  แนะนำ  ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต และมีวิศวกรคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน  รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา

 

รายละเอียดสินค้า

ชั้นคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ SPEC หจก.ผาทองคอนกรีตสุรษฎร์ธานี

ชั้นคุณภาพ ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ อายุ  28 วัน  (ksc.)
Cylinder Cube
Lean Lean
ST. 12/15 120 150
ST. 14/18 140 180
ST. 18/21 180 210
ST. 21/24 210 240
ST. 24/28 240 280
ST. 28/32 280 320
ST. 30/35 300 350
ST. 32/38 320 380
ST. 38/42 380 420
ST. 40/45 400 450

หมายเหตุ  1. สามารถสั่งผลิตสินค้าได้นอกเหนือจากที่ระบุ SPEC ไว้ในตาราง โปรดระบุลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น เทฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น พื้นบาง ดาดท้องคลอง คอนกรีตปั้ม ถนนคอนกรีต เป็นต้น เพื่อที่จะจัดส่งคอนกรีตให้ได้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า

การเลือกค่ายุบตัวของคอนกรีต  (Slump)

 1. คอนกรีตปั้ม 5+2.5  cm.
 2. เทคาน,เสา 0+2.5  cm.
 3. เทพื้น 0+2.5  cm.
 4. เทถนน 5+2.5  cm.
 5. เทฐานราก 5+2.5  cm.
 6. เทคอนกรีตหยาบ 5+2.5  cm.
 7. เทดาดท้องคลอง 0+2.5  cm.

หมายเหตุ  สามารถสั่งผลิตสินค้าได้นอกเหนือจากที่ระบุ SPEC ไว้ในตาราง โปรดระบุลักษณะการนำไปใช้

มอก.

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จผาทอง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2560

ตัวอย่างการใช้งาน