เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

  • 0

เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

   

   หากเปรียบบ้านหรือตึกเป็นดั่งต้นไม้…เสาเข็มเปรียบได้กับส่วนรากของต้นไม้ที่คอยค้ำจุนให้โครงสร้างไม่เอนไหวนั่นเอง เสาเข็มจึงเป็นส่วนสำคัญเป็นรากฐานเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง…แน่นอนว่า การเลือกเสาเข็มเป็นการเลือกฐานราก เมื่อฐานรากแข็งแรงมั่นคง อาคารหรือสถานที่ก่อสร้างก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

         เสาเข็มเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านหรืออาคารต่างๆ เพราะมีหน้าที่หลักคือเป็นตัวกลาง ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน สำหรับการถ่ายเทน้ำหนักของเสาเข็มนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เสาเข็มที่รับน้ำหนักโดยใช้แรงเสียดทาน น และเสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักชั้นดินแข็ง ส่วนการจะเลือกใช้เสาเข็มชนิดไหนนั้นมีหลักพิจารณาที่สำคัญๆ อยู่หลายข้อได้แก่เรื่องของ ราคา, ลักษณะพื้นที่, ลักษณะของดินที่จะทำการก่อสร้าง, ลักษณะการใช้งาน, สภาพแวดล้อมรอบข้าง, การรบกวน, การขนส่งเข้าหน่วยงาน , เวลา และกฎหมายสำหรับการปลูกสร้างในแต่ละพื้นที่ ส่วนหลักทั่ว ๆ ไปของการเลือกใช้เสาเข็มนั้นได้แก่ เสาเข็มเจาะ เหมาะที่จะใช้งานกันมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียง เพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะคือสร้างความกระทบกระเทือนน้อยต่ออาคารใกล้เคียง ส่วนเสาเข็มตอก เหมาะกับการก่อสร้างที่มีพื้นที่กว้าง และห่างไกลจากอาคารข้างเคียง เนื่องจากเสาเข็มตอกอาจทำความรำคาญให้กับพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้เสาเข็มตอกที่เรียกว่าเสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา เสาชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลมแรงและการเกิดแผ่นดินไหว

สุดท้ายแล้วจะเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 2 ประการ ประการแรกคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก ส่วนประการที่สองนั้นต้องทำทุกสิ่งอย่างให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


Leave a Reply

ค้นหา

ผลงาน