All หินก่อสร้าง

สินค้าและบริการ

เป็นผู้ผลิตสินค้าอาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ   ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่อระบายน้ำ  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก  และหินก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพของสินค้า บริการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ   นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดด้วยความรู้ ทั้งยังประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของผู้ร่วมทุนและทีมงานผู้บริหารที่มีมากว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพการผลิตสินค้าและการบริการ

หินก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์หินก่อสร้างผาทองสุราษฎร์ ที่ทำการผลิต
เป็น “ประเภทหินปูน”ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาด
คละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวล
ผสมคอนกรีตมาตรฐาน ASTM-C33,มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง
และ มาตรฐานกรมโยธาธิการ