All ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
( แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง Solid Plank)แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงเลขที่ มอก.828-2546 เป็นแผ่นพื้นที่ผลิตและออกแบบตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
สำหรับระบบพื้นประกอบ คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้แผ่นพื้นมีเนื้อแน่น แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ท้องเรียบ
ปูง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใช้เหล็กเสริมอัดแรง (PC-Wire)
ประเภทผ่อนคลายต่ำเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
เลขที่ มอก.828-2546