สินค้าและบริการ

คอนกรีตสำเร็จ

 คอนกรีตผสมเสร็จ  ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จมอก.213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จ

เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จเป็นเสาเข็มที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เลขที่  มอก.396-2549

หินก่อสร้าง

หินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีตมาตรฐานASTM-C33,มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวงและมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ผลงาน

บทความล่าสุด

ติดต่อ ฝ่ายขายคอนกรีต Tel: 077 201 195 || Fax.077 201 196 || ฝ่ายขายหิน Tel: 077 205 537 || phathongsuratt.sale@gmail.com